Színjáték tanszak - Szentendre, Bokod, Budapest

Jelentkezési lap letöltése

A Jelentkezési lapokat kitöltve kérjük e-mailben eljuttatni hozzánk! (jelentkezeskanyargo@gmail.com)


 Az oktatás keretében folyó színházi–bábszínházi nevelés – figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi–dramatikus tapasztalatait – lehetőséget biztosít a színművészet–bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére; ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására és fejlesztésére, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására, illetve fejleszti kommunikációs és előadói készségeiket. 

Kiknek ajánljuk színjáték tanszak csoportjaink? Természetesen elsősorban azoknak a gyerekeknek, akik szívesen beszélgetnek és játszanak osztálytársaikkal, barátaikkal. Könnyen megfogalmazzák és elmesélik, mi történt velük és nagy fantáziával tervezik el játékaikat. Számukra a csoportbeli munka további lehetőséget ad kommunikációs képességeik fejlesztéséhez. Ugyanakkor azoknak a gyerekeknek, akik jelenlegi közösségiekben (iskolai- és családi) nem tudnak elég sikerélményhez jutni, szintén nagy lehetőséget jelent a közös színházi munka. A 6-10 éves korosztály számára kezdő csoportokat indítunk, a 10-18 évesek pedig már a működő csoportjainkba tudnak bekapcsolódni, korosztályuknak megfelelően. Mivel a színházban minden művészeti ág megjelenik, ezért szeretettel várjuk azokat a gyerekeket is, akik a zene a tánc vagy a képzőművészet területén már szereztek jártasságot akár iskolai, akár művészeti iskolai tanulmányaik során, de új utakat is szeretnének kipróbálni. 

0

 .