Színjáték tanszak - Visegrád, Szentendre

Jelentkezési lap letöltése

A Jelentkezési lapokat kitöltve kérjük e-mailben eljuttatni hozzánk! (iroda@kanyargoami.com)


Az oktatás keretében folyó színházi-nevelés – figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi–dramatikus tapasztalatait – lehetőséget biztosít a színművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére; ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására és fejlesztésére, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására, illetve fejleszti kommunikációs-, és előadói készségeiket. A dramatikus módszereket használva fejlődik a gyermek empátiája a világ felé, a szociális készsége, az önismerete, megtanulj az önkifejezés technikáját és eltudja magát helyezni a világban és annak működésében.

Kiknek ajánljuk színjáték tanszak csoportjainkat? 

Azoknak a gyerekeknek, akik szívesen beszélgetnek és játszanak (beszélgetnének és játszanának) csoporttársaikkal, osztálytársaikkal, barátaikkal. Könnyen megfogalmazzák és elmesélik, mi történt velük és nagy fantáziával tervezik el játékaikat. Számukra a csoportbeli munka további lehetőséget ad kommunikációs képességeik fejlesztéséhez. 

Ugyanakkor azoknak a gyerekeknek kifejezetten ajánljuk, akik jelenlegi közösségiekben (ovódai, iskolai, baráti és családi) nem tudnak elég sikerélményhez jutni, vagy csak nehezen igazodnak el ezeken a területen belső szorongásiakból adódóan. Számukra nagy lehetőséget jelent a közös színházi munka és a színházi nevelés, a dramatikus tevékenység. 

A 6-10 éves korosztály számára kezdő csoportokat indítunk, a 10-18 évesek pedig már a működő csoportjainkba tudnak bekapcsolódni, korosztályuknak megfelelően. 

Mivel a színházban minden művészeti ág megjelenik, azaz egy összművészeti forma, ezért szeretettel várjuk azokat a gyerekeket is, akik a zene, a tánc vagy a képzőművészet területén már szereztek jártasságot akár általános iskolai, akár művészeti iskolai tanulmányaik során, de új utakat is szeretnének kipróbálni, vagy a meglévő tudásukat más művészeti ágban hasznosítani.