Moderntánc tanszak - Szentendre, Bokod


A Jelentkezési lapokat kitöltve kérjük e-mailben eljuttatni hozzánk! (iroda@kanyargoami.com)


AZ ALAPFOKÚ MODERNTÁNCOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI

A XXI. század társadalmi elvárásainak következtében állandóan alakuló, formálódó tánckultúrák megjelenési formájának központi kérdése az önálló individuummal rendelkező ember. 

A testi, szellemi valamint lelki folyamatokra épülő mozgás megnyilvánulási formái elősegìtik az emberi kapcsolatok kialakulását, az értelmi -, és érzelmi képességek kibontakoztatását és az önfejlesztés lehetőségének megélését.
A moderntánc oktatása megteremti a harmonikus, egészséges személyiséggel rendelkező, társas kapcsolatokban jártas embert. Nyitott és értő közönséget nevel, miközben biztosìtja a hìvatásos pályaorientációt

A technikai képzés elősegìti az oktatási folyamatban résztvevők számára a saját adottságaik szerinti képességfejlesztést. Az évenként meghatározott fejlesztési feladatok és a tananyag spirális elrendeződése lehetővé teszi az összevont osztályokban történő oktatást és nagyobbszabadságot teremt a pedagógus számára az oktatási folyamat megszervezése során

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA

Tantárgyak

Főtárgy

 • Berczik–technika (1–2 előképző évfolyamon, 1–2 alapfokú évfolyamon)
 • Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon és a 7–10. továbbképző évfolyamon)

Kötelező tantárgy

 • Kreatìv gyermektánc(1–2 előképző évfolyamon ,1–2 alapfokú évfolyamon) 
 • Limón–technika (5–6. alapfokú évfolyamon)
 • Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon)


Kötelezően választható tantárgy: az összevont osztályokban

 • Tánctörténet
 • Limón–technika


Választható tantárgyak

 • Kreatìv gyerektánc (1–2 előképző évfolyamon, 1–2 alapfokú évfolyamon)
 • Berczik–technika (1–2 előképző évfolyamon, 1–2 alapfokú évfolyamon)
 • Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon)
 • Kontakt improvizáció (5–6. alapfokú évfolyamon)
 • Lábán–technika (7–8. továbbképző évfolyamon)
 • Repertoár (7–10. továbbképző évfolyamon)
 • Graham–technika (9–10. továbbképző évfolyamon)
 • Improvizáció és kompozìció (9–10. továbbképző évfolyamon)