Tanszakok

Színjáték Tanszak

Jelentkezési lap letöltése

A Jelentkezési lapokat kitöltve kérjük e-mailben eljuttatni hozzánk!


 Az oktatás keretében folyó színházi–bábszínházi nevelés – figyelembe véve a tanulók érdeklődését, életkori sajátosságait, előzetes színházi–dramatikus tapasztalatait – lehetőséget biztosít a színművészet–bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére; ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségeik kialakítására és fejlesztésére, a művészeti szakterületen való jártasság megszerzésére és gyakorlására, illetve fejleszti kommunikációs és előadói készségeiket.


Képzőművészet - Grafika Tanszak

Jelentkezési lap letöltése

A Jelentkezési lapokat kitöltve kérjük e-mailben eljuttatni hozzánk!

Az oktatás lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység –nyitottság igényesség, ízlés, erkölcsi fogékonyság- alakítása mellett a látás kiművelésére és tudatosítására, bővítve a képi műveltséget, a képi emlékezetet és képzeletet. A tervező konstruáló, anyagformáló eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata nemcsak a kézügyességet, technikai érzékenységet fejleszti, hanem kialakítja a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésének gyakorlatára.

A képzés széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket.

A képző-és iparművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait a műfaj sajátosságait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében és a tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában.

Tanszakok és jelentkezés

A beiratkozás személyesen történik, ahol teljes körű felvilágosítást adunk iskolánkról és a felmerülő kérdéseket is igyekszünk teljes körűen megválaszolni.

0

 .